„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”

                                               Cyprian Kamil Norwid

 

„JAK W UCZNIOWSKIM ZESZYCIE”

70 – LAT SZKOŁY W ZEBRZYDOWICACH

           

 

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie te chwile. Różne są więzy, ale zawsze mają zabarwienie emocjonalne. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia – mówił prof. Wiesław Gabzdyl – absolwent szkoły.

 

Patronat honorowy.

Patronat honorowy nad jubileuszowymi obchodami objęli: prof. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl - absolwent szkoły, syn pierwszego powojennego kierownika zebrzydowickiej szkoły oraz mgr inż. Piotr Tomasik - również absolwent, pracownik Firmy Shell’a w Hamburgu, od której szkoła otrzymała w prezencie 20 zestawów komputerowych.

 

Inauguracja obchodów.

Wiosną ogłoszono konkurs literacki na najciekawsze wspomnienia szkolne w dwóch grupach wiekowych. Było to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, dziadków, którzy okazali się skarbnicą wspomnień z przeszłości. Najlepsze prace opublikowane zostały w pamiątkowym biuletynie jubileuszowym. Laureatami zostali: uczennica szóstej klasy szkoły podstawowej - Anna Gańczarczyk oraz uczeń drugiej klasy gimnazjum Łukasz Stawarczyk. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i okazjonalne dyplomy. Inauguracją jubileuszowych obchodów był festyn szkolny zorganizowany wspólnie przez rady rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Imprezy sportowe.

            Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali szereg zawodów sportowych dla absolwentów różnych grup wiekowych i zawodowych oraz obecnych uczniów zespołu szkół. Łącznie w różnych dyscyplinach wzięło udział około 430 zawodników. Zawody trwały od 30 września do 6 listopada br.

Przeprowadzono zawody pływackie, indywidualne i zespołowe, oddzielnie dla dzieci szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Odbył się halowy turniej piłki nożnej. Mecze rozgrywane były pomiędzy drużynami: absolwentów kawalerów, absolwentów żonatych, księży, miejscowych przedsiębiorców, rodziców, kolejarzy, policjantów, straży granicznej. Ogółem rozegrano 14 meczów. Zwyciężyła drużyna kawalerów przed drużyną księży.

W wieloboju sprawnościowym uczestniczyły dzieci szkoły podstawowej. W skład wieloboju wchodziły następujące konkurencje: rzuty - beretem, do tarczy, do celu, do małego kosza, karne do pachołków, bieg wahadłowy, przenoszenie kapsli na czas, toczenie piłki lekarskiej, kręgle, slalom z kijem hokejowym itp. W turnieju piłki siatkowej zwyciężyła drużyna straży granicznej przed drużyną kawalerów, natomiast w turnieju piłki siatkowej dziewcząt – gimnazjalistek i absolwentek poszczególnych roczników gimnazjum zwyciężyły absolwentki z roku 2002. W rodzinnej sztafecie pływackiej, składającej się z jednego rodzica i dwójki dzieci lub odwrotnie, zwyciężyła rodzina Wawrzyczków przed rodziną Szewczyków.

Zawodnicy uhonorowani zostali złotymi, srebrnymi lub brązowymi medalami, okazjonalnymi jubileuszowymi dyplomami, a drużyny zwycięskie - pucharami.

 

Lekcja wspomnień.

Niecodzienne spotkanie emerytowanych nauczycieli szkoły „Jubilatki” odbyło się 21 października. Nietypową lekcję przeprowadziła polonistka Maria Wieczorek. Rozpoczynając spotkanie, poprosiła, aby sięgnąć w zakamarki pamięci i spróbować wydobyć z niej to, co godne jest uwagi, co godne jest zarejestrowania. Wspomnienia dotyczyły szkoły, ludzi, którzy tworzyli jej wizerunek i historię. Uczestnicy spotkania mówili o osiągnięciach, radościach i smutkach pracy pedagogicznej. Na zakończenie lekcji zgodnie z wymogami 70 letniej tradycji szkoły oraz nakazem Ustawy Serce i Duch Starego Belfra, obowiązującej w trybie ponadczasowym, każdy nauczyciel otrzymał stopień „dyplomowanego emeryta oświaty” oraz odpowiedni do tego certyfikat.

 

Wystawy - „Nauczyciel, absolwent, uczeń”.

    W ramach obchodów jubileuszowych zorganizowane zostały ekspozycje twórczości czynnych i emerytowanych nauczycieli, absolwentów i uczniów. Sale lekcyjne w pobliżu auli zamieniły się w wystawy malarstwa olejnego, akwarelowego, rysunku, grafiki, płaskorzeźby, obrazów „malowanych” igłą i nitką, haftów richelieu, koronek frywolitkowych oraz wykonanych szydełkiem. Ponadto zgromadzono zbiory autografów, etykiet z różnych stron świata, trofea myśliwskie, monety.
            
 Swoje prace oraz zbiory udostępnili: nauczyciele, absolwenci i mieszkańcy Zebrzydowic oraz uczniowie. Eksponowane prace zachwycały różnorodnością. Były świadectwem wielkiej pasji oraz wrażliwości ich autorów. Przeciwieństwem w/w eksponatów, a zarazem specyficznym rodzajem twórczości uczniowskiej była wystawa „ściąg” ciesząca się także niebywałym zainteresowaniem.

  

           

 

Podsumowanie obchodów.

Uczestnicy spotkania:

18 listopada mieliśmy zaszczyt gościć: Śląskiego Kuratora Oświaty - dr Jerzego Grada, wójta gminy – mgr Andrzeja Kondziołkę, absolwentów, księży, dyrektorów szkół, członków rodzin kierowników i dyrektorów „Jubilatki”, czynnych i emerytowanych nauczycieli, radnych, przedstawicieli policji, straży granicznej, sponsorów, rodziców i uczniów. Dyrektor szkoły witając zebranych gości stwierdziła, że zapewne wielu uczestników dzisiejszej uroczystości pamięta dźwięk dzwonka, który od 70 lat rozlega się w murach naszej szkoły, a dzisiaj rozbrzmiewa szczególnie, witając wszystkich i każdego z osobna. Cenimy sobie obecność każdego uczestnika jubileuszowego spotkania. Czujemy się wyróżnieni, że Pan Kurator kolejny raz zaszczycił nas swoją obecnością. Ze wzruszeniem też witała absolwentów z różnych części Polski, dalekiego Hamburga i Műlheim.

  

Koncelebrowana Msza Święta.

Mszę Świętą w Kościele WNMP w Zebrzydowicach koncelebrowało12 księży. Odprawił ją absolwent szkoły ks. infułat Marian Żagan. Niezwykle interesującą homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, w której poruszył zadania i problemy współczesnej oświaty w świetle uniwersalnych wartości. Mówił: „...każda szkoła jest instytucją wychowania i kształcenia. Instytucją, czyli czymś trwałym, stabilnym, dającym oparcie, będącym mocnym punktem wyjścia i startu, wyruszania w świat młodych ludzi wprawionych w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i błędu, spraw ważnych i błahych”.

 

 

Spotkanie w szkole.

            Główne uroczystości na terenie szkoły rozpoczęto multimedialną prezentacją historii szkolnictwa
w Zebrzydowicach. W wystąpieniach gości podkreślano dorobek i osiągnięcia szkoły, wspominano dawnych nauczycieli, kierowników szkoły. Kurator oświaty kończąc swoje wystąpienie, powiedział: „Całej szkolnej społeczności, wszystkim ludziom zaangażowanym w kreowanie pozytywnego wizerunku tej placówki życzę dalszych wspaniałych sukcesów, wielu radosnych chwil w codziennym życiu oraz realizacji ambicji zawodowych i spełnienia osobistych marzeń. Życzę młodym ludziom, których nieodłączną cechą jest pragnienie zmian i chęć naprawiania świata, aby nigdy nie opuszczał ich twórczy zapał, a wszelkie działania i podejmowane decyzje pozwoliły czerpać z życia to, co najlepsze”. Natomiast wójt gminy: „...składam całej społeczności szkolnej Szkoły Jubilatki najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Życzę nowych sukcesów i osiągnięć, licznych sprzymierzeńców oraz dalszego uznania ze strony lokalnej społeczności”.

Po części oficjalnej gimnazjaliści zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. W programie pt. „Jak w uczniowskim zeszycie” wykorzystano teksty J. Kochanowskiego, J. Sztaudyngera, W. Gombrowicza, K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima oraz fragmenty wspomnień z prac konkursowych. Program był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie.

 W programie obok uczniów udział wzięli nauczyciele - absolwenci „Jubilatki”. W finale wszyscy razem śpiewali „Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie trudne jest życie, wielki znak zapytania”.

 

Podczas spotkania goście zwiedzili „Jubilatkę”, dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej, a następnie wspominali szkolne lata przy wspólnym stole. Był to najlepszy dowód tego, że „czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.

 

 

Życzenia.

            Z okazji swego święta szkoła otrzymała wiele życzeń, za które dyrekcja, nauczyciele, pracownicy serdecznie dziękują. Życzenia „Dostojnej Jubilatce” przesłali dawni uczniowie z różnych stron Polski i Europy. Między innymi prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Faruga, prof. Marian Kozłowski (senator RP) z żoną Krystyną, rodzeństwo Ewa, Elżbieta i Andrzej Janulkowie – artyści Operetki Narodowej w Brukseli i Kolonii.

 

Symboliczne tabliczki.

Okazjonalne upominki w postaci dawnych tabliczek wręczono: absolwentom, którzy objęli honorowy patronat nad jubileuszowymi obchodami, włodarzom gminy, dzięki którym obiekt powiększał się i zmieniał, najbliższym osobom wszystkich kierowników i dyrektorów „Jubilatki”, wyróżnionym emerytowanym nauczycielkom, absolwentowi, który szczególnie zabiega, aby gwara nasza nie została zapomniana oraz absolwentowi, który jako jedyny spośród zgromadzonych gości mógł powiedzieć, że szkoła była jego pierwszym domem, ponieważ w niej się urodził.

           

Sponsorzy.

            Dzięki hojności sponsorów, impreza jubileuszowa zyskała należytą oprawę. Każdy uczestnik spotkania otrzymał jubileuszową pamiątkę, okazjonalny biuletyn wydany z okazji 70-lecia szkoły. Można było również nabyć pamiątkowe kubki z logo szkoły, płyty CD i kasety VHS z historią szkolnictwa w Zebrzydowicach.

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom za okazane serce i bezinteresowność, za to, że nie pozostali obojętni i wsparli nasze działania. Słowa wdzięczności kierujemy do Wszystkich, którzy sprawili, że obchody jubileuszowe były na miarę „Dostojnej Jubilatki”.

 

Dzień otwarty.

Ostateczne zakończenie jubileuszowych obchodów nastąpiło 19 listopada. Był to „dzień otwarty” dla środowiska. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy mogli zwiedzić szkołę, podziwiać wystawy, zobaczyć, jak bardzo zmienił się obiekt szkolny na przestrzeni ostatnich 20 lat. W godzinach popołudniowych powtórzono program artystyczny pt. „Jak w uczniowskim zeszycie” oraz przedstawiono zebranym gościom multimedialną prezentację historii szkoły. Ogłoszono oficjalne wyniki konkursu na najciekawsze wspomnienie o szkole, wręczono nagrody i wyróżnienia.