Zastępstwa w dniu 2018-05-22 - 2018-05-23
Wioletta Dandyk / 2018-05-22 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 7 b - j.angielski, 309 A. Kopiec  
6 2 bG(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Magdalena Jarocka / 2018-05-22 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 wf dziewcząt 7abc - w-f, 180 A. Ziętek  
4 5 a(2) - w-f, 181 H. Czaja  
5 6 a - w-f, 180 A. Ziętek  
6 4 c - w-f, 3 J. Utikal  
       
Agnieszka Karwowska-Pawliczek / 2018-05-22 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 5 a - matematyka, 212 A. Kopiec za nieobecny oddział
6 2 cG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 7 b - fizyka, 212 G. Kukuczka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 świ+ G. Kukuczka  
5 P1B- M. Branny  
7 P1B- J. Bajger  
       
Lucyna Lasok-Zarzecka / 2018-05-22 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 c - geografia, 226 M. Żegarska za nieobecny oddział
2 3 aG - geografia, 226 M. Żegarska za nieobecny oddział
3 2 cG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 7 a - Zastępstwo   D. Hobernik - Pindel, za nieobecny oddział
5 7 b - geografia, 226 M. Żegarska za nieobecny oddział
6 2 aG - geografia, 226 K. Kondziołka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1B- J. Nowakowska  
1 P1B- I. Buława  
2 PRB- I. Wyka  
6 P1B- M. Żegarska  
       
Bogumiła Puzoń / 2018-05-22 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 a - j.niemiecki, 259 J. Bajger za nieobecny oddział
5 2 aG(1) - j.niemiecki, 259 D. Hobernik-Pindel za nieobecny oddział na l.2
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1A- A. Ziętek  
4 PZA- M. Kawalec  
       
Izabela Bartnicka / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 d - przyroda, 251 W. Dandyk za nieobecny oddział
5 4 c - przyroda, 251 B. Pilśniak-Hojka za nieobecny oddział
6 5 a - przyroda, 251 A. Ziętek  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 PRBL I. Wyka  
4 PZA- A. Szpiech-Kosek  
5 PZA- B. Kozikowska  
6 PZA- A. Ziętek  
       
Iwona Buława / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 a - chemia, 101 I. Wyka za nieobecny oddział
2 5 b - przyroda, 101 I. Wyka za nieobecny oddział
3 6 b - przyroda, 101 D. Hobernik-Pindel za nieobecny oddział na l.7
5 3 bG - godz.wych, 101 J. Bajger za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 PZB- K. Dynek  
5 PRBL B. Pilśniak-Hojka  
       
Magdalena Jarocka / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 c - w-f, 266 G. Kukuczka  
3 wf dziewcząt 7abc - w-f, 173 A. Ziętek  
4 wf dziewcząt G2a i G2b - Okienko dla uczniów    
5 5 a(2) - w-f, Bas G. Kukuczka  
       
Agnieszka Karwowska-Pawliczek / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 aG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 bG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 cG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 2 cG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P1B- M. Branny  
2 P1B- D. Hobernik-Pindel  
6 P1B- D. Hobernik-Pindel  
7 P1B- I. Szatanik  
       
Aldona Kopiec / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 d - j.polski, 301 K. Kondziołka za nieobecny oddział
2 4 d - j.polski, 301 M. Branny za nieobecny oddział
3 3 cG - j.polski, 301 A. Szpiech-Kosek za nieobecny oddział na l.5
4 3 cG - j.polski, 301 H. Czaja za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1B- B. Kozikowska  
4 P2B- K. Dynek  
5 P2B- K. Dynek  
6 P2B- B. Pilśniak-Hojka  
       
Lucyna Lasok-Zarzecka / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 dG - e_dla_bezp, 226 K. Dynek za nieobecny oddział
2 7 c - geografia, 226 D. Hobernik-Pindel za nieobecny oddział
3 2 cG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 bG - geografia, 226 B. Grela-Kukuczka za nieobecny oddział
5 3 cG - e_dla_bezp, 226 B. Puzoń za nieobecny oddział
6 2 bG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P1B- H. Czaja  
4 P1B- M. Mażarski  
5 P1B- J. Utikal  
6 PZB- B. Grela-Kukuczka  
       
Bożena Piguła / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 dG - matematyka, 157 B. Puzoń za nieobecny oddzia ł na l.4
5 3 aG - matematyka, 157 M. Mażarski za nieobecny oddział
6 7 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 bG - matematyka, 157 M. Branny za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 PRA- G. Kukuczka  
       
Bogumiła Puzoń / 2018-05-23 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 bG(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 aG(2) - j.niemiecki, 259 M. Żegarska za nieobecny oddział
4 2 cG(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 dG - godz.wych, 259 B. Kozikowska  
7 3 cG - Zastępstwo   Małgorzata Mika - świetlica
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 PZA- H. Czaja  
5 P1A- J. Nowakowska  
6 P1A- B. Kozikowska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN