Witaj na stronie!

szukaj:
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Organizacja
:: Strona główna
:: Kierownictwo
:: Organ prowadzący
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski SP
:: Samorząd Uczniowski G

Organizacja pracy
:: Kalendarz roku
:: Godziny pracy
:: Dzwonki
:: Dni wolne
:: Plan lekcji
:: Zastępstwa

Baza
:: Baza dydaktyczna
:: ICIM
:: Współpraca młodych ludzi nie zna granic
:: Przystanek Szkoła


Dokumenty
:: Statut SP
:: Statut G
:: Regulamin SU szkoły podstawowej
:: Regulamin SU gimnazjum
:: Zgłoszenie do Gimnazjum - doc
:: Zgłoszenie do Gimnazjum - pdf
:: Zgłoszenie do klasy I SP - doc
:: Zgłoszenie do klasy I SP - pdf
:: Podanie o bilet
:: Podręczniki SP
:: Podręczniki G
:: Regulamin podręczników SP
:: Regulamin podręczników G
:: Baza dydaktyczna
:: ICIM

...
Jesteś:
Licznik (http://krajniak.org/counters)
gościem naszego
Biuletynu Informacji Publicznej

Wyświetl większą mapę
KONTAKT:

Szkoła Podstawowa
ul. Kochanowskiego 55
43-410 Zebrzydowice
tel. 0 - 32 - 4693481
0 - 32 - 4693481
fax:0-32-4693488

Szkoła Podstawowa przy ul. Orzeszkowej 73: tel; 0-32 - 797410195

poczta e'mail: szebrz@gmail.com

strona WWW: www.zespzeb.zebrzydowice.pl


Administratorem Danych Osobowych (Administratorem)
jest Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice
tel. 32 4693481 e-mail: szebrz@gmail.com

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz
dane kontaktowe: nr tel. 881 - 720 - 700; email - bhpservice@interia.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
" w celu rekrutacji do oddziału szkolnego / przedszkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
" wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
" gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
" na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony Kontakt z administratorem